Siete – Fyzický prenos, MAC adresy a protokoly

Ako sa vlastne prenášajú bity? Predpokladám, že viete, čo je to bit, a že všetky operácie, ktoré vykonáva komponenty počítača, sa reprezentujú v digitálnej podobe – teda v rozdieloch napätia, ktoré zapisujeme ako jednotky a nuly.

Integrácia Service Packu 3 do inštalačného CD Windows XP

Pre integráciu Servis Packu 3 do inštalačných súborov operačného systému Microsoft Windows XP musíte stiahnuť softvér nLite-1.4.9.1.installer na svoj ​​harddisk. Ostatne, v tomto softvéri nemusíte pridávať len Servis Pack, ale tiež rôzne utilitky.

SSH SERVER – prostredníctvom produktu Cygwin

Cieľ: Na počítači pripojenom v lokálnej sieti prevádzkovať službu SSH servra prostredníctvom operačného systému Windows XP.

Spôsoby prepájania sietí

Spôsoby prepájania sietí Ak chceme prepojiť viac počítačov, alebo pripojiť LAN k ISP, alebo chceme prepojiť dve rôzne LAN, potrebujeme okrem médií vhodné sieťové zariadenia. Aby sme pochopili, ako pracujú základné sieťové zariadenia, vysvetlíme si najprv, akými spôsobmi dokážu tieto zariadenia komunikovať. Pri komunikácii dvoch zariadení pracuje jedno ako vysielač a druhé ako prijímač. Komunikačné režimy dvoch […]

Sieťové modely RM OSI a TCP/IP

Sieťové modely RM OSI a TCP/IP Komunikácia medzi jednotlivými uzlami siete vyžaduje množstvo hardvérových a softvérových prostriedkov. Riadenie komunikácie predstavuje rozsiahly problém (napr. od el. signálov, káblov a konektorov až po samotný prenos súborov). Ako najlepšie riešenie sa ukázalo rozloženie tohto problému na menšie časti, do hierarchicky usporiadaných vrstiev. Vrstva predstavuje istú časť funkcií siete (napr. […]

Počítačové siete-Prístupové metódy v LAN a technológia Ethernet

1.  Prístupové metódy v LAN a technológia Ethernet Keďže nemôže byť káblom (médiom) spojený každý užívateľ s každým (topológia MESH, drahá, veľa vodičov), sú spoje zdieľané viacerými užívateľmi. Pri zdieľaní treba určiť, kto a kedy bude mať k médiu prístup. Prístup k médiu rieši 2. vrstva OSI modelu. V praxi sa prístupom k médiu zaoberá sieťová karta, (MAC adresa znamená Media Access Control […]

Počítačové siete – delenie

Počítačová sieť je prepojenie dvoch a viacerých PC určitou technológiou. Jeden pracuje ako vysielač, druhý ako prijímač a medzi nimi je komunikačné médium.

Počítačové siete-Prenosové cesty

Jednotlivé prenosové cesty sa vzájomne doplňujú a v praxi sa často kombinujú. Pri riešení prenosovej cesty sa vychádza zo vzdialenosti a objemu prenášaných informácií a v súčasnosti  vystupuje do popredia obmedzenie vlastného vyžarovania a odolnosti proti rušeniu.

Modrý loading pre Windows 7

Ak si chcete spestriť windows 7,tak máme pre vás jednu dobrú vychitávku pre zmenu loadingu zo zelenej farby na modrú. Viac v článku

Návod na formátovanie MP3/MP4/MP5 prehrávača

Pred prvým použitím prístroja a nakopírovania súboru do pamäte prehrávača je dôležité sformátovanie FLASH pamäte prístroja. Túto údržbu aplikujte aj v priebehu používania.Niekedy sa stáva, že sa dáta poprehadzuju a prístroj prestane reagovať.