Siete – Fyzický prenos, MAC adresy a protokoly

Ako sa vlastne prenášajú bity? Predpokladám, že viete, čo je to bit, a že všetky operácie, ktoré vykonáva komponenty počítača, sa reprezentujú v digitálnej podobe – teda v rozdieloch napätia, ktoré zapisujeme ako jednotky a nuly.

Príkazový riadok-Zmena pracovného adresára

Základné príkazy pre príkazový riadok (MS-DOS)

Základné príkazy pre príkazový riadok (MS-DOS)