Systémové klávesové skratky

Systémové klávesové skratky:

Príkaz Klávesová skratka
Nápoveda systému Windows F1
Editovanie názvu objektu F2
Vyhľadávanie súborov, zložiek a počítačov F3
Skočí do poľa adresa v IE alebo v programe prieskumník F4
Obnoví aktuálne okno programu a v IE aktualizuje stránku F5
V programe prieskumník dochádza k prepínaniu medzi jednotlivými časťami okna ( menu, adresa, objekty) F6
Odstránenie dokumentu alebo textu Delete
Otvorí Štart menu CTRL+Esc
Vyberie všetky položky v okne CTRL+A
Podržaním klávesy CTRL a klikaním na objekty sa začnú postupne označovať CTRL+ľavý klik myši
Otvorí práve vybrané položky CTRL+O
Presunie kurzor na ďalší riadok s textom CTRL+šípka hore alebo dole
Presun na ďalšie slovo CTRL+šípka všavo alebo vpravo
Prepína medzi nainštalovanými klávesnicami CTRL+Shift
Zobrazenie zložky o úroveň vyššie Backspace
Ukončuje úlohu, vyvolá správcu systému CTRL+ALT+Delete
Zmaže označený súbor alebo zložku CTRL+D
Skopíruje aktuálne okno do schránky Windows ALT+Print Screen
Zobrazia sa vlastnosti označeného objektu ALT+Enter
Prepnutie do naposledy používaného okna, pridržaním sa zobrazia všetky otvorené okná ALT+TAB
Prepínanie medzi oknami v poradí, v ktorom boli spustené ALT+ESC
Ukončenie okna alebo programu ALT+F4
Presunie sa k ďalšej položke v okne programu TAB
Presunie sa k predošlej položke SHIFT+TAB
Zmaže zložku alebo súbor bez presunutia do koša SHIFT+Delete
Storno práve prebiehajúcej akcie ESC

Obecné klávesové skratky:

Príkaz Klávesová skratka
Aktivuje panel ponuky v programoch alebo oknách F10
Zobrazí miestnu ponuku v danom programe SHIFT+F10
Vyvolá systémovú ponuku aktívneho okna. Môžete tam preádzať tieto funkcie: obnoviť, minimalizovať, zavrieť… ALT+Space
Otvorí ponuku lišty ALT+šípka
Zavrie podrodičovské okná CTRL+F4
Prepínanie medzi podrodičovskými oknami ALT+F6

                                    Programové klávesové skratky:

Príkaz Klávesová skratka
Skopíruje objekt alebo text CTRL+C
Vystrihne objekt alebo text do schránky CTRL+V alebo CTRL+Insert
Vloženie objektu alebo textu do schránky CTRL+X
Krok späť CTRL+Z
Uložiť CTRL+S
Zmena štandardného písme na Bold ( tučné) CTRL+B
Zmena štandardného písme na Underline (podčiarknuté) CTRL+U
Zmena štandardného písme Italic (kurzíva) CTRL+I
Rozbalí položku nápoveda ALT+V
Rozbalí položku Nástroje ALT+N
Rozbalí položku Obľúbené ALT+O
Rozbalí položku Zobraziť ALT+Z
Rozbalí položku Úpravy ALT+A

Klávesové skratky s klávesov Windows:

Príkaz Klávesová skratka
Vyvolanie ponuky Štart Windows
Vyvolanie okna Spustiť Windows+R
Zmena užívateľa Windows+L
Minimalizácia všetkých otvorených okien do lišty Windows+M
Maximalizácia všetkých okien Shift+Windows+M
Nápoveda systému Windows Windows+F1
Otvorí prieskumníka Windows Windows+E
Otvorí dialógové okno vyhľadávanie Windows+F
Minimalizácia a Maximalizácia všetkých okien Windows+D
Otvorí okno pre hľadanie počítača CTRL+Windows+F
Prepínanie súčasti v nástrojovej lište CTRL+Windows+TAB
Pre prepínanie okien, bežiacich v hlavnej lište Windows+TAB
Otvorí okno s informáciami o systéme Windows+Break

 

Written by admin1

Venujem sa tvorbe webových stránok pomocou html,css a teraz aj html5 a css3,taktiež začiatočnickému programovaniu v PHP. Rád skúmam vnútro počítača ale hlavne ma baví tvorba a inštalácia webov pomocou CMS wordpress,joomla,cms pro,fóra a iné veci kde sú zdrojové kódy pekne napísané. Pocitacovyexpert.eu je môj prvý projekt na ktorom pracujem už od polovice roka 2012.

Zanechať komentár

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde