Systémové klávesové skratky

Systémové klávesové skratky:

Príkaz Klávesová skratka
Nápoveda systému Windows F1
Editovanie názvu objektu F2
Vyhľadávanie súborov, zložiek a počítačov F3
Skočí do poľa adresa v IE alebo v programe prieskumník F4
Obnoví aktuálne okno programu a v IE aktualizuje stránku F5
V programe prieskumník dochádza k prepínaniu medzi jednotlivými časťami okna ( menu, adresa, objekty) F6
Odstránenie dokumentu alebo textu Delete
Otvorí Štart menu CTRL+Esc
Vyberie všetky položky v okne CTRL+A
Podržaním klávesy CTRL a klikaním na objekty sa začnú postupne označovať CTRL+ľavý klik myši
Otvorí práve vybrané položky CTRL+O
Presunie kurzor na ďalší riadok s textom CTRL+šípka hore alebo dole
Presun na ďalšie slovo CTRL+šípka všavo alebo vpravo
Prepína medzi nainštalovanými klávesnicami CTRL+Shift
Zobrazenie zložky o úroveň vyššie Backspace
Ukončuje úlohu, vyvolá správcu systému CTRL+ALT+Delete
Zmaže označený súbor alebo zložku CTRL+D
Skopíruje aktuálne okno do schránky Windows ALT+Print Screen
Zobrazia sa vlastnosti označeného objektu ALT+Enter
Prepnutie do naposledy používaného okna, pridržaním sa zobrazia všetky otvorené okná ALT+TAB
Prepínanie medzi oknami v poradí, v ktorom boli spustené ALT+ESC
Ukončenie okna alebo programu ALT+F4
Presunie sa k ďalšej položke v okne programu TAB
Presunie sa k predošlej položke SHIFT+TAB
Zmaže zložku alebo súbor bez presunutia do koša SHIFT+Delete
Storno práve prebiehajúcej akcie ESC

Obecné klávesové skratky:

Príkaz Klávesová skratka
Aktivuje panel ponuky v programoch alebo oknách F10
Zobrazí miestnu ponuku v danom programe SHIFT+F10
Vyvolá systémovú ponuku aktívneho okna. Môžete tam preádzať tieto funkcie: obnoviť, minimalizovať, zavrieť… ALT+Space
Otvorí ponuku lišty ALT+šípka
Zavrie podrodičovské okná CTRL+F4
Prepínanie medzi podrodičovskými oknami ALT+F6

                                    Programové klávesové skratky:

Príkaz Klávesová skratka
Skopíruje objekt alebo text CTRL+C
Vystrihne objekt alebo text do schránky CTRL+V alebo CTRL+Insert
Vloženie objektu alebo textu do schránky CTRL+X
Krok späť CTRL+Z
Uložiť CTRL+S
Zmena štandardného písme na Bold ( tučné) CTRL+B
Zmena štandardného písme na Underline (podčiarknuté) CTRL+U
Zmena štandardného písme Italic (kurzíva) CTRL+I
Rozbalí položku nápoveda ALT+V
Rozbalí položku Nástroje ALT+N
Rozbalí položku Obľúbené ALT+O
Rozbalí položku Zobraziť ALT+Z
Rozbalí položku Úpravy ALT+A

Klávesové skratky s klávesov Windows:

Príkaz Klávesová skratka
Vyvolanie ponuky Štart Windows
Vyvolanie okna Spustiť Windows+R
Zmena užívateľa Windows+L
Minimalizácia všetkých otvorených okien do lišty Windows+M
Maximalizácia všetkých okien Shift+Windows+M
Nápoveda systému Windows Windows+F1
Otvorí prieskumníka Windows Windows+E
Otvorí dialógové okno vyhľadávanie Windows+F
Minimalizácia a Maximalizácia všetkých okien Windows+D
Otvorí okno pre hľadanie počítača CTRL+Windows+F
Prepínanie súčasti v nástrojovej lište CTRL+Windows+TAB
Pre prepínanie okien, bežiacich v hlavnej lište Windows+TAB
Otvorí okno s informáciami o systéme Windows+Break

 

Written by admin1

Venujem sa tvorbe webových stránok pomocou html,css a teraz aj html5 a css3,taktiež začiatočnickému programovaniu v PHP. Rád skúmam vnútro počítača ale hlavne ma baví tvorba a inštalácia webov pomocou CMS wordpress,joomla,cms pro,fóra a iné veci kde sú zdrojové kódy pekne napísané. Pocitacovyexpert.eu je môj prvý projekt na ktorom pracujem už od polovice roka 2012.

Zanechať komentár